O nas

           Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego o długoletniej (od 1919 r.) tradycji działającym na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Poprzez swoją działalność TPD stało się organizacją cenioną i znaną w kraju, a także zagranicą.

Nasze Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000216045)

Początki działalności TPD na terenie dzielnicy Łódź-Górna sięgają lat 60-tych XX wieku.

Od początku swego działania  nasze  stowarzyszenie stara się objąć pomocą jak największą liczbę dzieci, w tym celu podejmujemy  różne formy aktywności: koła TPD (środowiskowe, szkolne), świetlice i ogniska wychowawcze, kolonie, półkolonie i zajęcia otwarte, wycieczki i inne.

Celem naszym jest troska o jakość warunków  życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość  i  godność, ochrona dziecka przed patologią społeczną, upowszechnianie prorodzinnego  modelu opieki  i ochrona praw dziecka.

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Praca Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu ludzi, którym zależy na poprawie warunków życia polskich dzieci – członków, działaczy, pracowników i wolontariuszy.  Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin w kraju. Więcej informacji: www.warszawa.tpd.org.pl

 

organizacja pożytku publicznego

TPD Łódź-Górna – Przekaż nam 1%