Nasza działalność

Działalność  naszej organizacji opiera się głównie na celach i  zadaniach  wynikających z potrzeb dzieci i młodzieży oraz statutu TPD.

Prowadzimy ogniska wychowawcze oraz świetlice. Przestrzegamy zasady by nasze zajęcia opierały się na bezpiecznych relacjach między uczestnikami placówek, przebiegały w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

Adresatami naszych działań, programów i projektów są przede wszystkim dzieci i młodzież zaniedbani wychowawczo, pochodzące z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej.

Prowadzimy:

- ogniska wychowawcze i świetlice

- poradnictwo

- opiekę socjalną.

 Główne cele jakie są realizowane przez nasze placówki to:

- pomoc w nauce

- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja  zabaw i zajęć sportowych

- zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych

- pomoc socjalna i dożywianie

- włączenie dzieci niepełnosprawnych w środowisko dzieci zdrowych.

Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (półkolonie, kolonie).

Rola sponsorów, partnerów i  innych  podmiotów w realizacji zadania jest dla  nas szczególnie ważna ze względu na możliwość pozyskiwania środków finansowych.

organizacja pożytku publicznego

TPD Łódź-Górna – Przekaż nam 1%