Ogniska wychowawcze

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna finansowane jest ze środków Miasta Łodzi.

Dzięki przyznanym dotacjom  placówki wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miasta mogą funkcjonować.

Podopieczni mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dożywianie, pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i umiejętności, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

W imieniu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów dziękujemy za przyznane wsparcie.

Nasze placówki:

  • Ognisko Wychowawcze TPD  ul. Gładka 39/41, 93-378 Łódź

 

organizacja pożytku publicznego

TPD Łódź-Górna – Przekaż nam 1%