Akcja 1 %

 

PROSIMY O PRZEKAZANIE PODATKU

 

KRS: 0000216045

 

Wersja PITax.pl z naszym  numerem KRS jest już dostępna!

Rozlicz online!

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000216045/

Darmowy Program PIT dostarcza <a href=”https://www.iwop.pl/”>Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych</a> w ramach projektu<a href=”https://www.pitax.pl/”>PITax.pl</a> dla OPP

Przekazując 1% swojego podatku na

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź -Górna

pomagasz dzieciom.

 

Pozyskane fundusze pozwalają na:

  • pomoc dzieciom zaniedbanym wychowawczo, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej

  • zabezpieczania ich podstawowych potrzeb edukacyjnych i bytowych

  • stworzenia im możliwości spędzania czasu wolnego w sposób właściwy i bezpieczny

W imieniu dzieci  serdecznie dziękujemy!!!

organizacja pożytku publicznego

TPD Łódź-Górna – Przekaż nam 1%