Realizowane programy

  •   Program przyrodniczo- ekologiczny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego TPD Łódź – Górna pn. Świat zwierząt i jego ochrona- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z placówek TPD Łódź-Górna” realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

od prawie 2 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny

opłaca obiady dla ponad setki dzieci w regionie łódzkim.

Dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie nam pomagać !

 

 

  • Program „Żółty Talerz”


1,5 miliona posiłków i 10 mln zł w tym roku: Żółty Talerz pomaga żywić polskie dzieci!

Stało się! W tym miesiącu Żółty Talerz Kulczyk Foundation wydał półtoramilionowy posiłek licząc od jesieni 2016 roku kiedy to program wystartował. Mało tego – w 2018 roku na wsparcie żywienia dzieci fundacja Dominiki Kulczyk wyda 10 milionów złotych. – Chcę podziękować wspaniałym ludziom, którzy organizują posiłki dla dzieci wszędzie tam, gdzie działa Żółty Talerz. Razem z nimi zmieniamy codzienność dzieci na lepsze – podkreśla Dominika Kulczyk.

Żółty Talerz w pierwszym roku swojej działalności – od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. przygotował dla dzieci ponad milion posiłków. Wtedy Dominika Kulczyk przeznaczyła na ten cel 4 mln zł. – Zwiększyliśmy kwotę, bo takie są potrzeby. Widzimy, ile znaczy każda złotówka, ale też dobry pomysł na to, jak pomóc w żywieniu, które organizuje państwo, samorząd, a także organizacje pozarządowe – tłumaczy Dominika Kulczyk.

Od początku chodziło o to, aby powstał nowy standard wsparcia żywienia finansowanego z funduszy socjalnych, który już działa w szkolnych stołówkach i świetlicach dla najmłodszych. – Analizujemy sytuację w każdym z miejsc, któremu pomagamy, szukamy najlepszych rozwiązań. To są przecież różne formy żywienia, różne realia, różne instytucje, w ramach których odbywa się żywienie – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Kulczyk Foundation.

Żółty Talerz jako program jest unikalny także dlatego, że stanowi sojusz polskich organizacji pomocowych. Kulczyk Foundation w tym roku do wspólnego pomagania zaprosiła: Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas Diecezji Toruńskiej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Świdnickiej, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SOS Wioski Dziecięce oraz lokalne Banki Żywności: Śląski, z Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego. Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, natomiast Patronat Honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka. – W 254 miejscach w całej Polsce żywimy w tej chwili dokładnie 10362 dzieci. Ten rok to także nowe wyzwanie dla Żółtego Talerza, bo w Warszawie powstaje nasza kuchnia i miejsce spotkań – wyjaśnia Marta Schmude-Olczak.

Program Żółty Talerz posiada swoją stronę: http://www.zoltytalerz.pl/.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 września  2016 r. przystąpiło do programu wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Żółty Talerz to wspólny program uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi.

Program, w części, za którą odpowiada TPD, jest realizowany w 50 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie pięciu województw: mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 1500 naszych podopiecznych.

Poza tym raz w miesiącu w miejscach zakwalifikowanych do projektu odbywać się będą warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia  przygotowywane  przez wychowawców, same dzieci czy też zatrudnionych specjalistów.

Natomiast raz na dwa miesiące będą organizowane warsztaty edukacyjne dla rodziców podopiecznych ognisk i świetlic TPD. Podczas warsztatów można będzie zdobyć wiedzę na temat przygotowywania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz ekonomicznego gospodarowania żywnością.

W każdym z województw na przełomie maja i czerwca zorganizowany zostanie piknik rodzinny promujący zdrowe odżywianie dla całej rodziny pt. „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”.  Podczas pikniku odbędą się kiermasze potraw przygotowanych przez dzieci i rodziców, pokazy kulinarne (przygotowywanie potraw), konkursy kulinarne oraz konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu, a także zawody i rozgrywki sportowe.

Program Żółty Talerz ma w ciągu najbliższych 12 miesięcy przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych. Żółty Talerz to sojusz Kulczyk Foundation z Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi. To łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci, co ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

W  PLACÓWKACH  TPD ŁÓDŹ-GÓRNA

REALIZOWANE JEST ZADANIE PUBLICZNE

POD TYTUŁEM: „DAJ SOBIE SZANSĘ” 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WWW.LODZKIE.PL

 

„ŚWIETLICE.LODZ”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna wraz z Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „ŚWIETLICE.LODZ”


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji  wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.


W ramach projektu działania realizowane są w  świetlicy  TPD przy ul. Rzgowskiej 151. Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do placówki oraz ich rodzice.
Okres realizacji projektu:  01.04.2016 r. – 28.02.2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Inne  programy realizowane przez TPD Łódź-Górna:

  • Prowadzenie placówek wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna finansowane jest ze środków Miasta Łodzi. Dzięki przyznanym dotacjom  placówki wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miasta mogą funkcjonować. Podopieczni mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dożywianie, pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i umiejętności, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

  • Program przyrodniczo- ekologiczny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego TPD Łódź – Górna pn. „„Świat przyrody w porach roku” Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z placówek TPD Łódź-Górna” realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • „Zajęcia korekcyjno-edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktemindywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży” – zadanie publiczne realizowane   przy wsparciu Wydziału Edukacji UMŁ

  • „Daj sobie szansę” Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży z ognisk wychowawczych TPD Łódź-Górna –zadanie publiczne realizowane o  przy wsparciu RCPS W Łodzi

  • TPD Łódź-Górna realizuje umowę na zadanie pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ” Działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” zlecone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ

organizacja pożytku publicznego

TPD Łódź-Górna – Przekaż nam 1%